Termeni și Condiții

Termeni și condiții

Prin accesarea www.cubrio.ro acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și Condițiile site-ului.
Site-ul www.cubrio.roeste deținut de către S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L., exploatant al mărcii URBAN TALE, denumită în cele ce urmează deținătorul site-ului.
Prin utilizarea acestui site, incluzând toate materialele prezentate în interior și toate serviciile online oferite de S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L., înseamnă cu sunteți de acord cu Termenii și Condițiile de utilizare fără modificare și consimțiți că i-ați citit.
În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise în acest document, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziţie pe acest site.

PREZENTARE ȘI DEFINIŢII

Site-ul www.cubrio.roeste deținut de către S.C. BEST NEW COMPANY S.R.L., denumită în cele ce urmează deținătorul site-ului.
S.C. EB BEST NEW COMPANY SRL, reprezentată de Elena Brăgaru în calitate de administrator, CUI: 47236572, NR. REG COMERȚULUI: J40/23515/24.11.2022, IBAN: RO81BTRLRONCRT0666996001.
Contact: office@urban-tale.ro, tel. +40 722 968 150.
Termenii “noi”, “ale noastre”, “al nostru”se referă la S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. Termenul “site” se referă la www.urban-tale.ro, precum și toate produsele și serviciile.
Termenii “utilizator”, “tu”, “tine”, “al tău”, “ale tale”, “voi”, “voștri”, “voastre”, “dumneavoastră” se referă la vizitatorii site-ului și clienți, precum și la oricare alți/toți utilizatorii site-ului (numiți “Utilizatori” individual și colectiv).
Site-ul www.urban-tale.ro prezintă serviciile oferite și activitatea derulată de către S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L.
Următorii termeni vor fi definiţi după cum urmează:
• Utilizator – orice persoană care acceseaza site-ul fiind raspunzator pentru acțiunile sale pe site;
• Serviciu – furnizarea către Utilizator a accesului la un formular de contact prin intermediul căruia poate comunica cu S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L.

ÎNREGISTRAREA UTILIZATORULUI

Pentru accesarea site-ului, respectiv secțiunile de prezentare, nu este necesară înregistrarea Utilizatorilor.
Înregistrarea Utilizatorului este obligatorie numai în cazul în care acesta doreste să obțină mai multe informații asupra serviciilor prin intermediul formularului de contact..
În cazul în care doriți să beneficiați de eventuale servicii oferite pe site-ul www.urban-tale.ro, vă obligaţi şi garantaţi următoarele:
1) furnizaţi date reale, exacte şi complete despre Utilizator, astfel cum se solicită prin formularul de înregistrare al site-ului;
2) menţineţi sau actualizaţi datele de înregistrare care au suferit modificări pentru ca acestea să fie conforme realităţii, exacte şi complete.
Deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul (nu şi obligaţia) de a verifica corectitudinea datelor de înregistrare ale Utilizatorilor. În cazul în care se constată că informaţiile puse la dispoziţie de Utilizator sunt inexacte, deținătorul site-ului îşi rezervă dreptul de a refuza Utilizatorului accesarea serviciilor.
Prin accesarea site-ului şi a Serviciilor puse la dispozitie, Utilizatorul garantează că oferă deținătorului site-ului date corecte, fiind unicul responsabil pentru informațiile furnizate.

REFUZUL SERVICIULUI

S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. își rezervă dreptul de a refuza onorarea oricărei comenzi și servirea oricărei persoane sau entități fără obligația de a oferi motive pentru acest lucru. S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. poate modifica în orice moment sau elimina orice aspect sau caracteristică a Site-ului sau Serviciului fără o notificare în prealabil.

GARANȚIA ȘI DREPTUL DE RETRAGERE

Conținutul Site-ului este furnizat „AȘA CUM ESTE” și fără nicio garanție de niciun fel, exprimat sau implicit.
În măsura maximă permisă de legea aplicabilă, S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. se exonerează total de orice fel de garanții, exprimate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la funcțiile conținute în orice conținut.
Site-ul sau serverele care fac disponibil acest conținut sunt lipsite de viruși sau alte componente dăunătoare. Preluați întregul cost al întreținerii necesare, reparației sau corectării oricărui echipament sau software pe care îl utilizați. Nu facem nicio reprezentare sau garanție cu privire la utilizarea sau rezultatele utilizării niciunui conținut, produs sau serviciu conținut sau oferit, pus la dispoziție prin intermediul sau în orice alt mod legat de Site, inclusiv, fără limitare, orice site terț sau serviciu legat de pe Site.
Ne exonerăm în mod explicit de orice responsabilitate pentru acuratețea, completitudinea sau disponibilitatea informațiilor, conținutului și materialelor găsite pe site-uri care au link către sau de pe site-ul www.urban-tale.ro.

LIMITAREA RĂSPUNDERII

Sunteți de acord că, în niciun caz (inclusiv neglijență), S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. nu va fi responsabilă pentru daune directe, indirecte, incidentale, consecințe speciale, punitive, exemplare sau pentru orice alte daune care rezultă din sau în legătură cu: (i) utilizarea sau orice incapacitate de utilizare a Site-ului sau oricărui conținut sau funcții ale acestuia; (ii) orice eșec al performanței, eroare, omisiune, refuz de serviciu, atac, întrerupere, ștergere, defect, întârziere în funcționare sau transmisie, virusare a computerului, linie sau sistem sau orice incompatibilitate între Site și orice site, serviciu, software sau hardware; (iii) pierderi de venituri, profituri anticipate, afaceri, economii, fonduri comerciale sau date; și (iv) furtul, distrugerea, accesul neautorizat la, modificarea sau utilizarea informațiilor sau proprietății dvs. de către o terță parte, indiferent de neglijența noastră, neglijența gravă, eșecul unui scop esențial și dacă această răspundere rezultă în neglijență, contract sau orice altă teorie a răspunderii legale.
Cele de mai sus se aplică chiar dacă S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. sau părțile despăgubite au fost avertizate despre posibilitatea sau ar fi putut prevedea daunele. Răspunderea noastră este limitată în măsura maximă permisă de lege.
În nicio situație S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. sau părțile despăgubite nu vor avea răspundere totală pentru toate pierderile, costurile, pagubele, răspunderea sau cheltuielile (inclusiv onorariile și costurile avocaților) pe care le puteți suferi sau le puteți suporta, în conformitate cu orice teorie a răspunderii, în contract, infracțiuni (inclusiv, dar fără a se limita la, neglijență). Dacă nu ați făcut nicio achiziție răspunderea S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. sau a părților despăgubite nu poate fi mai mare de 1 RON.
Sunteți de acord că, în niciun caz, S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. sau părțile despăgubite nu vom fi răspunzători pentru orice întârziere sau eșec în executarea care rezultă, direct sau indirect, din orice eveniment de forță majoră sau altă cauză dincolo de controlul nostru, inclusiv, fără limitare, Actele lui Dumnezeu (forțe majore), război, echipamente și defecțiuni tehnice, avarii sau fluctuații de energie electrică, greve, dispute de muncă, revolte, tulburări civile, lipsă de forță de muncă sau materiale, dezastre naturale, acțiuni guvernamentale, ordine de instanțe sau tribunale interne sau străine sau lipsa execuției de câtre o terță parte.

OBLIGAŢIILE UTILIZATORULUI. PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Utilizarea site-ului este permisă cu respectarea principiilor bunei – credințe, pentru informare și pentru folosirea serviciilor menționate mai sus.
Reprezentările stilizate, creația grafică, logo-urile și simbolurile asociate și combinații ale acestora cu oricare cuvânt sau simbol grafic, fotografiile, materialele audio – video, conținutul folosite pe acest site, sunt proprietatea exclusivă a deținătorului site-ului sau acesta a dobândit dreptul de a le utiliza. Fac excepție informațiile şi elementele grafice înregistrate de utilizatori, precum și semnele grafice aparținând altor entități.
Utilizatorii nu pot prelua conținutul site-ului, nu pot interveni, modifica sau șterge conținutul acestuia (textul, imaginile, logourile etc.). Orice încălcare a acestei reguli reprezintă o încălcare a drepturilor de autor, de marcă sau orice alt drept de proprietate intelectuală.
Nu sunt permise copierea, multiplicarea, distribuirea, arhivarea sau păstrarea, prin orice mijloace, efectuate în scopuri comerciale a materialelor existente pe site.
Niciun Utilizator nu dobândește, prin utilizarea și accesarea site-ului vreun drept sau vreo licență de utilizare a vreuneia dintre informațiile de pe site sau vreun drept de proprietate intelectuală/ industrială asupra serviciilor prezentate pe site. Niciun Utilizator nu are dreptul de a utiliza un dispozitiv automat sau manual pentru a monitoriza materialele disponibile pe site.

MODIFICARILE SITE-ULUI


Deținătorul acestui site îşi rezervă dreptul de a modifica sau întrerupe, temporar sau permanent funcționarea acestuia, în totalitate sau numai în parte. În acest caz, deținătorul nu este răspunzător pentru orice modificare, suspendare sau întrerupere a accesului la site și la informațiile disponibile la un moment dat prin intermediul acestuia.

RĂSPUNDERE


Prin accesarea site-ului acceptați în mod expres și neechivoc Termenii și condițiile site-ului în ultima sa versiune comunicată în cadrul site-ului. Sunteți responsabil pentru verificarea versiunii finale a Termenilor și Condițiilor ori de câte ori utilizați site-ul.
Acceptarea Termenilor și condițiilor site-ului se confirmă prin bifarea checkboxului corespunzător din site și/sau prin trimiterea Comenzii și/sau prin efectuarea unei plăți online.
Societatea nu își asumă răspunderea pentru nici un fel de pierdere (materială, financiară, de date sau informații) care poate sa apară direct sau indirect din cauza informațiilor incluse pe site sau a nefuncționării sau funcționarii necorespunzătoare a acestui site.
Nu putem fi responsabili pentru daune aduse calculatorului dumneavoastră sau viruși care ar putea să vă infecteze calculatorul sau alt echipament ca urmare a accesării, utilizării de către dumneavoastră sau navigării pe site-ul nostru sau descărcarea de către dumneavoastră a vreunui conținut, informație, materiale, date, text, imagini, video sau audio de pe site-ul nostru.
Nu suntem responsabili pentru orice prejudiciu, pierdere, revendicare, daune indirecte, incidente sau de consecință de orice tip, care decurge din sau are în vreun fel legătură cu orice utilizare a site-ului nostru sau a conținutului, datelor, materialelor sau informațiilor găsite în acesta, cu orice neîndeplinire sau întârziere sau executarea sau neexecutarea de către noi sau de către orice furnizor, chiar dacă noi sau furnizorul nostru am fost avizați de posibilitatea de daune aduse acestor părți sau oricărei alte părți.
Această exonerare de răspundere se aplică oricăror daune sau prejudicii cauzate de orice lipsă a performanței, eroare, omisiune, întrerupere, eliminare, defect, întârziere în operare sau transmisie, virus de calculator, defecțiune a liniei de comunicare, furt sau distrugere sau acces neautorizat la, modificarea, sau utilizarea înregistrării, fie pentru încălcarea contractului, comportament dăunător, neglijență, sau în baza oricărei cauze de acțiune.

LIMITELE RĂSPUNDERII


Utilizatorul acceptă în mod expres că deținătorul site-ului nu este răspunzător pentru daune sau prejudicii directe, indirecte, accidentale, speciale, inclusiv, dar nu limitat la prejudicii prin pierdere de profit, posibilitatea de folosire, date sau alte pierderi intangibile sau incomensurabile, rezultând din:
– utilizarea sau imposibilitatea accesării serviciilor www.urban-tale.ro;
– acces neautorizat la sau deteriorarea transmisiilor sau datelor Utilizatorului;
– declaraţii sau acţiuni ale unei terţe părţi asupra site-ului;
– orice altă problemă legată de serviciile site-ului.

RECLAMAȚII


Orice nemulțumire legată de accesarea și utilizarea site-ului ne va fi comunicată direct, prin email la adresa office@urban-tale.ro.
Reclamația dvs. va fi înregistrată și veți primi un răspuns în scris, pe adresa de email menționată cu ocazia aducerii la cunoștința noastră a nemulțumirii dvs., în termen de cel mult 48 ore, raportate la o zi lucrătoare.
Utilizatorul declară că este de acord să nu facă publice aceste nemulțumiri (pe rețelele de socializare, media, discuții la evenimente private sau în orice altă modalitate) sub rezerva suportării daunelor cauzate pentru prejudiciul de imagine adus deținătorului site-ului prin aceste acțiuni.
Orice reclamație se depune în termen de maxim o lună de la data sesizării situației reclamate.

NOTIFICĂRI ŞI COMUNICĂRI


Deținătorul site-ului poate transmite notificări/informări privind schimbarea Termenilor de Utilizare sau alte chestiuni prin afişarea de înştiinţări către Utilizatori în mod general, pe site.


FORŢA MAJORĂ


Deținătorul site-ului www.urban-tale.ro nu este obligat a se conforma obligaţiilor prevăzute în Termeni și Condiții, ca urmare a unei cauze aflate în afara controlului său, incluzând dar nelimitându-se la evenimente fortuite, condiţii meteorologice nefavorabile, alte acţiuni sau inacţiuni de care administratorii site-ului nu sunt responsabili.


LEGEA APLICABILĂ


Prin accesarea acestui site web, Utilizatorul acceptă ca acest contract şi orice dispută legată de el sunt guvernate şi interpretate în concordanţă cu legile române, iar Utilizatorul admite să se supună jurisdicţiei exclusive a instanţelor judecătoreşti române competente.
Deținătorul site-ului www.urban-tale.ro nu oferă garanţia că conţinutul acestui site se supune legilor (inclusiv celor de proprietate intelectuală) altor ţări in afara României. Dacă Utilizatorul accesează acest site din afara României, o face pe riscul său şi este singur responsabil de respectarea legilor ţării în care se află.

CLAUZE FINALE


Termenii de față reglementează accesul Utilizatorilor pe site-ul www.urban-tale.ro. În cazul în care, ulterior lansării site-ului și publicării acestor termeni, vor fi implementate funcții sau servicii suplimentare puse la dispoziţie pe site, acestea vor fi supuse aceloraşi reguli şi condiţii cuprinse în prezentele clauze, în cazul în care acestea nu vor beneficia de condiţii distincte de prezentele.
Prin accesarea acestui site acceptați condițiile de mai sus şi sunteţi de acord că acesta are valoare unui contract, acceptat în mod tacit, între Utilizator și deținătorul site-ului. În cazul în care nu doriţi să respectaţi regulile descrise mai sus, vă rugăm să nu folosiţi informațiile sau serviciile puse la dispoziție pe acest site.
S.C. EB BEST NEW COMPANY S.R.L. are dreptul de a modifica Termenii și Condițiile oricând, fără o notificare prealabilă, postând varianta actualizată pe site. Aveți obligația de a citi Termenii și Condițiile ori de câte ori accesați site-ul. Aveți obligația de a respecta întocmai Termenii și Condițiile de pe site și nu puteți pretinde necunoașterea Termenilor și Condițiilor de pe site, valabili la data accesării, utilizării și/sau plasării unei comenzi pe site.
Deținătorul site-ului își rezervă dreptul de a modifica structura si interfața oricărei pagini sau subpagini a site-ului in orice moment și la orice interval de timp liber ales, având dreptul de a întrerupe temporar, parțial sau în totalitate serviciile puse la dispoziția clienților prin intermediul acestui site fără vreo notificare prealabilă individuală sau generală.
Prezenții Termeni și Condiții se completează cu aspecte/prevederi speciale cuprinse la descrierea produselor/evenimentelor disponibile pe site. În cazul în care intervin contradicții între prezenții Termeni și Condiții și prevederile speciale mai sus amintite, au prioritate de aplicare prevederile speciale.

LITIGII


Părțile au convenit ca toate neînțelegerile privind încălcarea prezentului Act reprezentând “Termeni și Condiții “ sau rezultate din interpretarea sau executarea acestora sa fie rezolvate
pe cale amiabilă. În cazul în care nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabilă, părțile se vor adresa instanțelor judecătorești competente din municipiul București.